Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408666
Title Ritnaalden kunnen onverwachts veel opbrengstderving in aardappelen veroorzaken
Author(s) Ester, A.; Bus, C.B.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) aardappelen - pootknollen - coleoptera - bodeminsecten - oogstschade - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - insecticiden - gewasbescherming - akkerbouw - potatoes - seed tubers - soil insects - crop damage - pest control - control methods - insecticides - plant protection - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract In de zomer van 1996 trad in aardappelen schade op veroorzaakt door ritnaalden. Deze aantasting werd vanuit verschillende gebieden gemeld, kwam plaatselijk voor en was soms vrij groot. Ritnaaldenschade bestaat uit het aanvreten van stengels en poters, waardoor het aantal stengels minder groot is en er soms een te geringe stand overblijft. Belangrijker is de schade aan de nieuwe knollen. Door vreterij ontstaan gaatjes in de knollen, soms tot meer dan één cm diep, waardoor de knollen sterk in waarde teruglopen en partijen kunnen worden afgekeurd. Na het scheuren van grasland, maar ook na enkele jaren gazongras, is schade te verwachten. Deze schade zal dan meestal vanaf het tweede jaar na de genoemde voorvrucht plaats vinden. Wanneer uit een test blijkt dat de kans op schade groot is, kan voor het poten een bestrijding worden uitgevoerd met volvelds 20 kg Mocap 20GS per hectare. Dit middel heeft een brede nevenwerking tegen andere bodeminsecten en wordt ook ingezet tegen aardappelcysteaaltjes. Toepassing van Mocap over de pootrug voor het frezen wordt afgeraden. In gevallen waar ritnaalden vooral in perceelsranden voorkomen, zal een bestrijding over de breedte van een spuitbaan mogelijk voldoende zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.