Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408667
Title Effect van teeltmaatregelen op valse meeldauw en bladvlekkenziekte in uien
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 april.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) allium cepa - uien - plantenziekteverwekkende schimmels - teeltsystemen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - cultuurmethoden - zaaien - akkerbouw - schimmelziekten - mestgiften - stikstofmeststoffen - rassen (planten) - bemesting - onions - plant pathogenic fungi - cropping systems - cultural control - cultural methods - sowing - arable farming - fungal diseases - dressings - nitrogen fertilizers - varieties - fertilizer application
Categories Cultivation, Cultural Methods / Stem Vegetables
Abstract Valse meeldauw en bladvlekkenziekte zijn twee belangrijke schimmelziekten in ui. Hoe snel deze schimmels zich in de gewassen kunnen ontwikkelen is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij warm en vochtig weer ontwikkelt de schimmel zich erg snel. Aantasting van zaaiuien door deze schimmels zorgt voor een vroegtijdige afsterving van het loof wat resulteert in een lagere opbrengst. Ook teeltmaatregelen spelen een rol bij de mate van aantasting, zeker in een biologische teelt waarbij chemische gewasbescherming niet mogelijk is. Te denken valt dan aan zaaimethode, zaaidichtheid of stikstofbemesting. Uit het onderzoek in 2004, dat werd gefinancierd door Stichting Proefboerderijen Flevoland, kwam naar voren dat de zaaimethode het grootste effect had op de ontwikkeling van valse meeldauw. Dit is een samenvatting van het rapport "Effect van teeltmaatregelen op valse meeldauw en bladvlekkenziekte in uien in 2004", er is een link naar dit rapport aanwezig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.