Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408669
Title Invloed van organische toevoegingen aan de bodem op schurftaantasting van aardappelen
Author(s) Spits, H.G.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - rassen (planten) - plantenziekteverwekkende schimmels - plagenbestrijding - organische meststoffen - zwavelmeststoffen - ureummeststoffen - akkerbouw - potatoes - varieties - plant pathogenic fungi - pest control - organic fertilizers - sulfur fertilizers - urea fertilizers - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Potatoes
Abstract De beheersing van gewone schurft in aardappelen is een groot probleem. Zeker nu er in sommige regio's geen beregening met oppervlaktewater mag plaatsvinden in verband met de bruinrotproblematiek. Er zijn eigenlijk geen goede bestrijdingsmogelijkheden. In de literatuur werd melding gemaakt dat het toevoegen van organisch materiaal (o.a. mest) aan de bodem kon bijdragen aan de beheersing van gewone schurft. In 2004 is door PPO-agv onderzoek gestart waarin gekeken is naar het effect van de toevoeging van organische mest aan de bodem op de gewone schurftaantasting. Uit het onderzoek bleek dat het toevoegen van mest (kip en varken) aan de bodem niet leidt tot onderdrukking van gewone schurft. Enige onderdrukking van de schurft werd vastgesteld bij bemesting met zwavelzure ammoniak en ureum.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.