Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408672
Title Rotatie-onderzoek Paratrichodorus teres : beheersing van Paratrichodorus teres met minder grondontsmetting goed mogelijk
Author(s) Molendijk, L.P.G.; Hoek, H.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 mei.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) rotaties - teeltsystemen - paratrichodorus teres - tabaksratelvirus - plantenvirussen - vrijlevende nematoden - nematoda - bestrijdingsmethoden - veldgewassen - grondsterilisatie - aardappelen - suikerbieten - wintertarwe - tulpen - uien - akkerbouw - bloembollen - rotations - cropping systems - Tobacco rattle virus - plant viruses - free living nematodes - control methods - field crops - soil sterilization - potatoes - sugarbeet - winter wheat - tulips - onions - arable farming - ornamental bulbs
Categories Free-living Nematodes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Op gronden die gevoelig zijn voor P. teres , kan dit aaltje bij gevoelige gewassen (o.a. aardappel, ui, biet, witlof en peen) veel schade doen. Daarnaast brengt P. teres tabaksratelvirus (TRV) over. TRV veroorzaakt kringerigheid in aardappel en ratel in tulp (en enkele andere bolgewassen). P. teres wordt bestreden met natte grondontsmetting. Natte grondontsmetting mag echter sinds 2000 hooguit éénmaal per vijf jaar worden toegepast. In dit onderzoek is nagegaan hoe groot de schade is door de beperking van natte grondontsmetting bij aardappelpootgoed, zaaiui, suikerbiet, tarwe en tulp. Bij aardappel en tulp is ook gekeken naar de aantasting door tabaksratelvirus. Daarnaast zijn alternatieve beheersmaatregelen voor P. teres onderzocht. Zonder natte grondontsmetting ontstaat op gevoelige gronden een behoorlijke opbrengstdaling bij aardappel, biet en ui. Ook neemt kringerigheid bij aardappel en ratel bij tulp dan sterk toe. Met een goede beheersingsstrategie wordt niet alleen opbrengstdaling vermeden, maar is bij aardappelpootgoed en zaaiui zelfs een beperkte opbrengstverhoging mogelijk. De beheersingstrategie bestaat uit een goede vruchtvolgorde, de teelt van bladrammenas als groenbemester, een 1:5 grondontsmetting, aangevuld met aanvoer van organische stof. Daardoor kunnen op gronden waar P. teres veel voorkomt, toch gewassen geteeld worden die schadegevoelig zijn voor dit aaltje. Maar op dergelijke gronden moeten geen aardappel- of tulpenrassen worden geteeld die gevoelig zijn voor tabaksratelvirus, want ondanks de beheersmaatregelen blijft het percentage tulpen met ratel te hoog en het percentage aardappelknollen met kringerigheid komt soms boven de norm van de NAK uit. Dit is een samenvatting van het rapport het rapport "Rotatie-onderzoek Paratrichodorus teres (1991-2000)", er is een link naar dit rapport aanwezig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.