Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408673
Title Teelt van raketblad ter bestrijding van aardappelcysteaaltjes
Author(s) Molendijk, L.P.G.; Mheen, H.J.C.J. van der; Hoek, H.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 april.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) solanum sisymbriifolium - cultuurmethoden - aardappelen - rassen (planten) - pootaardappelen - globodera solanacearum - nematodenbestrijding - ondergewassen - akkerbouw - cultural methods - potatoes - varieties - seed potatoes - nematode control - catch crops - arable farming
Categories Nematoda / Potatoes
Abstract Aardappelcysteaaltjes kunnen in gevoelige aardappelrassen grote opbrengstverliezen veroorzaken. Percelen die bestemd zijn voor de teelt van aardappelpootgoed (en andere vermeerderingsmateriaal) moeten vrij zijn van aardappelcysteaaltjes (aardappelmoeheid of AM). Als een perceel besmet is moet een bestrijdingmaatregel worden genomen, waarna opnieuw kan worden bemonsterd. Eén van de door de PD erkende bestrijdingsmaatregelen is de teelt van een 'vanggewas'. In opdracht van het HPA heeft het PPO in de periode 2001 tot 2004 onderzoek gedaan naar de mate waarin aardappelcysteaaltjes door raketblad worden gelokt. Daarnaast is teeltonderzoek aan dit gewas gedaan. Raketblad kan uiterlijk tot half juli worden gezaaid, maar het gewas heeft de meeste kans van slagen als in mei wordt gezaaid. Daardoor zijn de mogelijkheden om raketblad als volggewas, ná oogst van een voorgaand gewas, te telen heel beperkt. Het onkruidbestrijdingsmiddel Titus heeft voor teeltseizoen 2005 een vrijstelling gekregen voor raketblad en mag tussen 1 juni en 31 augustus ná opkomst in raketblad toegepast worden. De lokking van aardappelcysteaaltjes door raketblad is variabel en meestal niet sterk genoeg om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de beheersing van aardappelmoeheid. Maar het recht van herbemonstering na de teelt van raketblad blijft een pré.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.