Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408674
Title Vermindering nachtvorstschade in zetmeelaardappelen
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 okt.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - beschadigingen door vorst - vorst - gewasbescherming - bevochtigen - vorstwering - zout - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - frost injury - frost - plant protection - wetting - frost protection - salt - starch potatoes - arable farming
Categories Potatoes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract In het voorjaar kan op venige perceelsgedeelten veel schade aan aardappelen (en bieten) ontstaan door nachtvorst. Vanuit de fruitteelt is bekend dat beregening tijdens nachtvorst bevriezing kan voorkomen. Voortbouwend op dit idee is in 2003 een pottenproef in een vriescel uitgevoerd door het HLB. Geprobeerd is om met een gewasbespuiting met een zoutoplossing de vorstgevoeligheid te verminderen. Uit dit onderzoek bleek echter dat, bij alleen bevochtigen kort voor de nachtvorst, de aardappelplant juist gevoeliger werd voor het optreden van vorstschade. Het toevoegen van zout resulteerde in een vermindering van de schade. De schade was echter nog steeds groter dan bij een droog gewas. De nachtvorst is in het onderzoek nagebootst in een vriescel. In een vriescel worden de aardappelplanten niet nat door dauw. De verwachting is dat onder natuurlijke omstandigheden het gewas wel nat wordt door dauw kort voor het optreden van nachtvorst. Via een bureaustudie met gegevens van het weer voor en tijdens nachtvorst is nagegaan of voor het optreden van nachtvorst de bladeren vochtig zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.