Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408675
Title Rassenkeuze voor beheersing AM: nog steeds lastig?!
Author(s) Veerman, A.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - nematoda - heteroderidae - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende bacteriën - rassen (planten) - gewasbescherming - akkerbouw - nematodenbestrijding - fabrieksaardappelen - rassenkeuze (gewassen) - potatoes - plant disease control - plant pathogenic bacteria - varieties - plant protection - arable farming - nematode control - starch potatoes - choice of varieties
Categories Potatoes / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Binnen Agrobiokon (een samenwerkingsverband van HPA, AVEBE, SNN, EZ/Kompas, het Min. van LNV, uitvoerende partijen PPO, DLV, HLB, SCRI en TNO) is er aandacht geschonken aan aaltjes d.m.v. een inventarisatie op basis van TBM-gegevens (2000 t/m 2003). Uit deze inventarisatie blijkt dat vooral aardappelmoeheid de nodige aandacht verdient. Ongeveer 90% van de percelen is besmet met aardappelcystenaaltjes en op veel percelen zodanig dat er schade kan ontstaan. Hiermee is het aardappelcystenaaltje het meest voorkomende en nog steeds een zeer belangrijke aaltje in het zetmeelaardappelgebied. De beheersing ervan is een speerpunt binnen Agrobiokon.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.