Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408677
Title Verdichting, voorvrucht en teeltmaatregelen tegen schade door Rhizoctonia in suikerbieten
Author(s) Lamers, J.G.; Westerdijk, C.E.; Esselink, L.J.; Berg, W. van den; Schneider, H.
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 aug.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) suikerbieten - plantenziekteverwekkende schimmels - ziekteresistentie - teeltsystemen - mulchen - bodemverdichting - cultuurmethoden - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - sugarbeet - plant pathogenic fungi - disease resistance - cropping systems - mulching - soil compaction - cultural methods - agricultural research - arable farming
Categories Sugarbeet / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract De bodemschimmel Rhizoctonia solani veroorzaakt afsterving van kiemplanten, zwarte wortelrot en wortel- en koprot in suikerbieten. De ziekte treedt pleksgewijs op in suikerbieten en is zowel in Duitsland als Nederland een toenemend probleem. De teelt van tarwe en groenbemestingsgewassen voorafgaand aan de suikerbietenteelt vermindert de kans op schade door rhizoctonia. Maïs verhoogt de kans op en de mate van schade door rhizoctonia. Verdichting in het voorjaar leidde tot schade door rhizoctonia. Verdichting in het najaar leidde niet tot meer rhizoctoniaschade, mits de aangebrachte verdichting in het voorjaar volledig opgeheven werd met een diepe grondbewerking. Door het in de bovenlaag houden van gewasresten (mulchen) wordt het bodemleven geactiveerd en kan door competitie schade door rhizoctonia in suikerbieten verminderen. Dit effect is echter nog niet eenduidig vastgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.