Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408678
Title Zetmeelaardappelen blijft ook in 2006 een economisch interessant gewas
Author(s) Spruijt, J.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) akkerbouw - aardappelen - gewasproductie - veldgewassen - subsidies - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - fabrieksaardappelen - arable farming - potatoes - crop production - field crops - cap - agricultural policy - starch potatoes
Categories Agricultural Policy
Abstract Onder zetmeelaardappeltelers is enige beroering ontstaan over de vraag of zetmeelaardappelen na invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) nog voldoende opleveren. Men vraagt zich af of het financieel aantrekkelijker is zetmeelaardappelen in het bouwplan te vervangen door granen. Door de gedeeltelijke ontkoppeling van de zetmeelsteun en de invoering van toeslagrechten zal het zetmeelsaldo voor veel akkerbouwers harder dalen dan het graansaldo. Voor telers die met zetmeelaardappelen nu al nauwelijks een hoger saldo behalen dan met granen is het zaak de huidige gewassaldi te berekenen, de afname in saldo door het nieuwe GLB daar vanaf te trekken en deze gewassaldi kritisch te vergelijken. In dit artikel maakt Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) een berekening voor een voorbeeldbedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.