Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408679
Title Dierlijke mest in Engels raaigras
Author(s) Schoot, J.R. van der
Source Kennisakker.nl 2008 (2008)25 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) dierlijke meststoffen - drijfmest - toepassing - lolium perenne - berijdbaarheid (bodem) - trekkers - akkerbouw - animal manures - slurries - application - trafficability - tractors - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest kan een aanzienlijke kostenreductie geven. Als gevolg van de weersomstandigheden en de daarmee samenhangende berijdbaarheid van het land is het toepassingsmoment van drijfmest in het voorjaar onzeker. De doelstelling van dit onderzoek is vaststellen in hoeverre een voorjaarstoediening van drijfmest in de stikstofbehoefte van de zaadteelt van Engels raaigras (gedifferentieerd naar type) kan voorzien en welke toedieningstechniek het meest geschikt is. Hiermee kunnen de gebruiksmogelijkheden van drijfmest in de zaadteelt van Engels raaigras worden vastgesteld. Uit het onderzoek uitgevoerd in 2002, 2003 en 2005 kan worden geconcludeerd dat het toedienen van mest, met name bij de latere rassen van Engels raaigras, perspectief biedt. Behalve een toepassing met sleepvoeten kan bij een goed ontwikkelde en draagkrachtige zode drijfmest ook zonder veel gewasschade met een zodeinjecteur worden toegepast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.