Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408686
Title Vervroeging van de teelt van plantsjalotten
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 september.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) cultuurmethoden - sjalotten - allium cepa - planttijd - plantmateriaal - schieten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - veldproeven - akkerbouw - cultural methods - shallots - planting date - planting stock - bolting - cultural control - plant protection - field tests - arable farming
Categories Cultivation, Cultural Methods / Root and Tuber Crops
Abstract Plantsjalotten worden vroeg in het voorjaar (maart/april) geplant en in juli/augustus geoogst. Maar er zijn ook ui-achtigen, zoals knoflook, die voor de winter worden gepoot. Dit heeft enkele voordelen: geen bewaarverliezen, gezonder winterhard materiaal, hogere opbrengst en minder fungicidengebruik. Een vraag uit de praktijk was of plantsjalotten ook voor de winter gepoot kunnen worden. In 2004 is daar onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is gefinancierd door: de Stichting Proefboerderij "Van Bemmelhoeve" en de Provincie Noord Holland. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er mogelijkheden zijn om plantsjalotten voor de winter te poten. Wel neemt de kans op schieters iets toe. Er dient meer onderzoek uitgevoerd te worden om tot praktijkgerichte adviezen te komen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.