Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408692
Title Bescherming van nieuwe groei tegen Phytophthora in de teelt van aardappelen
Author(s) Kalkdijk, J.R.; Schepers, H.T.A.M.; Evenhuis, A.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) gewasbescherming - fungiciden - aardappelen - pootaardappelen - phytophthora infestans - akkerbouw - plant protection - fungicides - potatoes - seed potatoes - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Chemical Control
Abstract Onderzoek naar de werking van fungiciden tijdens de teelt van poot- en consumptieaardappelen. Tijdens de periode dat het loof snel groeit zijn er delen van de plant onbeschermd tegen Phytophthora. De werking van fungiciden op de bescherming van de nieuwe groei is in biotoetsen regelmatig getoetst. Er is een verband tussen de werking in de biotoets en in het veld. Het onderzoek moest aantonen of de resultaten gevonden uit de biotoets redelijkerwijs gebruikt kunnen worden voor de praktijk. Het onderzoek toonde aan dat de biotoets goed gebruikt kan worden om de effectiviteit van de fungiciden op de nieuwe groei te toetsen. Tevens moest het onderzoek de bescherming van de nieuwe groei door verschillende fungiciden aantonen. Het systemische fungicide Fubol Gold liet de beste bescherming van de nieuwe groei zien. Ranman beschermde de nieuwe groei beter dan Shirlan, Curzate M en Tattoo C.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.