Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408695
Title Beheersing van Paratrichodorus en Trichodorus en de overdracht van Tabaksratelvirus op dekzandgronden
Author(s) Brommer, E.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 nov.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - rassen (planten) - nematoda - trichodoridae - paratrichodina - tabaksratelvirus - plantenvirussen - zandgronden - ziektebestrijding - nematodenbestrijding - trichodorus primitivus - paratrichodorus pachydermus - akkerbouw - vrijlevende nematoden - potatoes - varieties - Tobacco rattle virus - plant viruses - sandy soils - disease control - nematode control - arable farming - free living nematodes
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Op zandgrond ondervinden hoog salderende gewassen binnen de akker- en tuinbouw regelmatig directe schade, veroorzaakt door Paratrichodorus- en Trichodorus-soorten. De opkomst wordt geremd of gestremd, met opbrengstderving als gevolg, en de kwaliteit van het eindproduct wordt negatief beïnvloed. Bij penwortelvormende rooigewassen en aardappelen kan de schade flink oplopen. Een bijkomend aspect is de overdracht van het tabaksratelvirus door deze vrijlevende nematode. Bij gevoelige aardappelrassen kan daardoor kringerigheid optreden. De afzet van pootgoed- of consumptiepartijen kan daardoor, als gevolg van het niet halen van de kwaliteitsnorm, problematisch worden. Ook een aantal bolgewassen is gevoelig voor dit virus. In dit onderzoek is geen schade in peen en aardappel geconstateerd in de vorm van opbrengstderving door Trichodorus primitivus. Paratrichodorus pachydermus geeft in dit onderzoek geen opbrengstderving in aardappel, maar wel een zware virusaantasting bij aanwezigheid van het tabaksratelvirus in de populatie. De veronderstelling dat Trichodoriden over het algemeen eerder kwalitatieve problemen dan kwantitatieve problemen veroorzaken wordt in dit onderzoek bevestigd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.