Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408701
Title Maïswortelknobbelaaltje in consumptieaardappelen: rasgevoeligheid, waardplantgeschiktheid en symptoomontwikkeling van negen rassen
Author(s) Visser, J.H.M.
Source Kennisakker.nl 2005 (2005)15 jan.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2005
Keyword(s) meloidogyne chitwoodi - meloidogyne - scorzonera hispanica - aardappelen - penen - rassenproeven - voedselopslag - gevoeligheid van variëteiten - rassen (planten) - akkerbouw - potatoes - carrots - variety trials - food storage - varietal susceptibility - varieties - arable farming
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Variety Testing, Variety Lists / Agricultural Nematology (General)
Abstract Op zandgronden is een groeiend probleem met de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax. Deze aaltjes kunnen aanzienlijke schade veroorzaken in aardappel, schorseneer en peen. Door de knobbels, die op de knollen kunnen ontstaan, is de schade die door deze wortelknobbelaaltjes wordt veroorzaakt voornamelijk kwalitatief. Een lage besmetting kan al leiden tot aanzienlijke schade. Knolaantasting door M. chitwoodi of M. fallax tijdens de bewaring kan verergeren. Verschillen in rasgevoeligheid voor M. chitwoodi en de relatie met symptoomontwikkeling tijdens bewaring zijn voor telers belangrijke gegevens op basis waarvan beslissingen met betrekking tot rassenkeuze en bewaring kunnen worden gemaakt. PPO-agv heeft in 2002 en 2003 verschillende rassen getoetst op gevoeligheid voor M. chitwoodi en het effect van bewaring op de aantasting onderzocht. De rassen verschilden duidelijk in gevoeligheid voor M. chitwoodi. Het advies voor de praktijk blijft geen risico te nemen bij een Meloidogyne-besmetting. Dit kan onder andere door een gerichte rassenkeuze en door aangetaste partijen zo vroeg mogelijk te leveren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.