Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408709
Title Stuifmeel en honingbijen
Author(s) Steen, J.J.M. van der
Source Nieuwsbrief van bijen@wur 2008 (2008)juli.
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Abstract In BeeWorld van maart en juni 2005 stond een interessante artikelreeks van de Zwitserse onderzoekers Keller, Fluri en Imdorf over stuifmeel en honingbijen: 'Pollen nutrition and colony development in honey bees: parts 1 en 2'. Omdat het belang van stuifmeel voor een gezond bijenvolk niet genoeg benadrukt kan worden heb ik een samenvatting van beide artikelen gemaakt. Zestig procent van het stuifmeel dat door de honingbijen verzameld wordt komt van slechts een paar plantenfamilies. Het is niet zo dat dit een rechtevenredige weergave is van het aantal planten in een regio. Bijen hebben voorkeur voor bepaalde planten, vooral die planten waarin het stuifmeel in grote hoeveelheden voorkomt en planten waarbij het stuifmeel gemakkelijk te verzamelen is. Aan de andere kant hebben bijen een duidelijke afkeer van bijvoorbeeld komkommer en katoen. Er zijn grote verschillen tussen volken. Eén van de praktische oorzaken is dat een volk dat langer in de schaduw staat, later begint met verzamelen waardoor de beschikbaarheid van stuifmeel anders geworden is. Deze kennis is niet van recente tijden maar werd al in de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw vastgesteld. Het stuifmeel komt van planten die van nature veel voorkomen zoals paardenbloem, wilde mosterd, linde, wilg en esdoorn of van planten die op grote schaal geteeld worden zoals klaver, maïs, koolzaad en zonnebloemen en ook fruit. Grofweg wordt, in de tijd gezien, het stuifmeel van de volgende planten verzameld: eerst van bomen zoals wilg, populier, esdoorn, es, fruit, eik en iep. In mei / juni wordt het beeld meer divers. In de zomer vliegen de bijen vooral op klavers, tamme kastanje, maïs en braam. Uiteraard zijn er grote regionale verschillen en zijn er duidelijke accentverschuivingen tussen het ene en het andere jaar zonder een duidelijke reden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.