Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408755
Title Vermindering van besmetting van grond en van aantasting van aardappel door wratziekte
Author(s) Wander, J.G.N.; Lamers, J.G.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 nov.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) gewasbescherming - akkerbouw - aardappelen - synchytrium endobioticum - pootaardappelen - plant protection - arable farming - potatoes - seed potatoes
Categories Plant and Crop Protection (General) / Arable Farming
Abstract Wratziekte (Synchytrium endobioticum) is een probleem waar alle aardappeltelers in het oosten van Nederland – van de Veenkoloniën tot het Peelgebied - mee te maken hebben. Slechts een beperkt aantal percelen is besmet met deze quarantaineziekte, maar om uitbreiding te voorkomen zijn maatregelen opgelegd die velen treffen. In dit onderzoek is gekeken hoe een besmetting versneld verlaagd kan worden en of de kans op besmetting verminderd kan worden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat middel C (nog geen toelating als bestrijdingsmiddel) op een (kunstmatig) besmet perceel het aantal aangetaste planten met 60% verminderde. Voor telers in de omgeving van een besmet perceel kan dit middel ook mogelijkheden bieden om te voorkomen dat hun perceel ook besmet raakt met de ziekte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.