Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408757
Title Relatie tussen rooibeschadiging, rassenlijstcijfers en PTR-waarden
Author(s) Wijnholds, K.H.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 dec.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - verliezen bij het oogsten - rooien - oogstschade - beschadigingen - rassen (planten) - fabrieksaardappelen - rassenlijsten - akkerbouw - potatoes - harvesting losses - grubbing - crop damage - injuries - varieties - starch potatoes - descriptive list of varieties - arable farming
Categories Potatoes
Abstract In het kader van het Agrobiokon-programma is onderzoek gedaan naar de mate van gevoeligheid van rassen voor (rooi)beschadiging met als doelen: het vastellen van verschillen tussen rassen in de mate van gevoeligheid voor onderhuidse (rooi)beschadiging, het kwantificeren van de relatie tussen de gemeten waarden van de elektronische aardappel (PTR-200) en de mate van onderhuidse rooibeschadiging (PPO-beschadigingsindex, het vaststellen van de relatie tussen de PPO-beschadigingsindex en de rassenlijstcijfers voor beschadigingsgevoeligheid; bij voldoende consistentie in bovengenoemde relaties datasets voorbereiden voor gebruik in en verbetering van Optirob, een door Agrobiokon ontwikkelde rekenmodule die prognoses voor bewaarverliezen geeft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.