Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408761
Title Natuurlijke ziekteonderdrukking in grondteelten : model, weerbaar telen en nieuwe substraten
Author(s) Wurff, A.W.G. van der
Source Gewasbescherming 42 (2011)4. - ISSN 0166-6495 - p. 164 - 168.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - bodemweerbaarheid - pythium - bodempathogenen - verticillium - plantenparasitaire nematoden - bodemonderzoek - substraten - meloidogyne - greenhouse horticulture - soil suppressiveness - soilborne pathogens - plant parasitic nematodes - soil testing - substrates
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Wageningen UR Glasuinbouw toont aan dat bodemweerbaarheid in de glastuinbouw bestaat. In een onderzoek onder veertien glastuinbouwbedrijven en een proefveld werden, met behulp van biotoetsen, verschillen zichtbaar gemaakt in de mate van bodemweerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje en de bodemschimmels Pythium en Verticillium. De resultaten van een vervolgproef laten zien dat er gestuurd kan worden op weerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje. Analyse van de databank van Wageningen UR Glastuinbouw van meer dan zestig metingen aan diverse kastuinbouwgronden leidde tot een model dat de bodemweerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje en Pythium voorspelt. De waarde van het model moet in vervolgonderzoek beproefd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.