Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408764
Title Een ontmoeting met de Nederlanders: populatiegenetica van Phytophthora infestans in Nederland gedurende het laatste decennium
Author(s) Lee, T.A.J. van der; Ying, L.; Bosch, G.B.M. van den; Gent-Pelzer, M.P.E. van; Evenhuis, A.; Jacobsen, E.; Huang, S.; Flier, W.G.; Kessel, G.J.T.
Source Gewasbescherming 42 (2011)4. - ISSN 0166-6495 - p. 180 - 181.
Department(s) PRI BIOINT Moleculair Phytopathology
PRI BIOINT Ecological Interactions
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Laboratory of Plant Breeding
Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) phytophthora infestans - nederland - genetische diversiteit - genotypen - plantenziekteverwekkende schimmels - netherlands - genetic diversity - genotypes - plant pathogenic fungi
Categories Plant Pathogenic Fungi
Abstract Een set van meer dan duizend P. infestans-isolaten afkomstig van aardappelproductievelden en onderzoeksvelden werd verzameld in de periode 2000-2009. De genetische diversiteit van de Nederlandse populatie werd bepaald. De resultaten laten zien dat elk jaar als gevolg van de seksuele cyclus een groot aantal nieuwe genotypen wordt gevormd, waarvan er slechts enkele zo succesvol zijn dat ze lokaal of regionaal een epidemie veroorzaken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.