Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408782
Title Sector bloembollen
Author(s) PPO BBF Bloembollen,
Source Telen met toekomst
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) bloembollen - kwekers - bedrijven - samenwerking - ondernemerschap - projecten - kennisoverdracht - teeltsystemen - ornamental bulbs - growers - businesses - cooperation - entrepreneurship - projects - knowledge transfer - cropping systems
Categories Bulb and Tuber Flowers / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Telen met toekomst zoekt sinds het begin van het project samenwerking met diverse actoren en belanghebbenden rond de agrarische ondernemers. De samenwerking met de stakeholders vormt de motor voor het verbredingsproces. De stakeholders zijn: 1. probleemhouders en belangenbehartigers; 2. advies / verkoop/intermediairen (ketenpartijen); 3. kennisnetwerk, waaronder de studiegroepen; 4. beleid / overheden; 5. maatschappelijke organisaties. Tevens zoekt Tmt aansluiting en samenwerking met al lopende of startende regionale en landelijke projecten op dit terrein. Gezien de opdracht van Telen met toekomst ligt het accent bij onze activiteiten bij de eerste, tweede en de derde categorie stakeholders. Zij hebben de meeste invloed hebben op het denken en doen van ondernemers. Onder de eerste doelgroep vallen eigenlijk vrijwel alle convenantpartners. De convenantpartners zijn belangrijk voor Telen met toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.