Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408806
Title Economische verkenning rijpaden-systemen 2011 op akkerbouwbedrijven; Bedrijfseconomische doorrekening van 2 rijpadensystemen in 4 bedrijfstypen
Author(s) Wijk, C.A.P. van
Source Lelystad : PPO AGV - 35
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) rijpadensysteem - bedrijfseconomie - kosten - economische haalbaarheid - rentabiliteit - akkerbouw - biologische landbouw - controlled traffic farming - business economics - costs - economic viability - profitability - arable farming - organic farming
Categories Farm economics / Cropping Systems
Abstract Op verzoek van Stichting Bodembescherming Flevoland (SBF) is een bedrijfseconomische doorrekening gemaakt van 2 rijpadensystemen. Gevraagd werd een actualisatie van eerdere berekeningen voor rijpadensysteem met aanpassingen voor de prijzen, opbrengsten en kosten op basis van onderzoek en praktijkervaringen. Naast het systeem met seizoenrijpaden is ook het nog weinig toegepaste rijpadensysteem + permanent onbereden bedden vergeleken met het standaard volvelds teeltsysteem. Deze actualisatie is gebaseerd op 4 bedrijfstypen binnen de teeltgebied Flevoland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.