Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408809
Title Continuering geïntegreerde bestrijding insectenplagen over teeltwisselingen heen
Author(s) Messelink, G.J.; Steenpaal, S.E.F. van; Wensveen, W. van; Ramakers, P.M.J.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Glastuinbouw - 15
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) komkommers - cucumis sativus - typhlodromalus limonicus - roofmijten - trialeurodes vaporariorum - geïntegreerde plagenbestrijding - cucumbers - predatory mites - integrated pest management
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Fruit Vegetables
Abstract Het instandhouden en beter benutten van een aanwezige populatie roofmijten van de soort T. limonicus kan goed door het selecteren en overleggen van komkommerbladeren van de ene teelt naar de andere. Deze methode zou nog beter benut kunnen worden door bladeren over te leggen op het moment dat de roofmijtenpopulatie een hoog niveau heeft bereikt. In deze experimenten werden de bladeren altijd pas aan het einde van de teelt overgelegd. In de meeste gevallen was de populatie dan alweer teruggezakt naar een laag niveau, nadat trips of kaswittevlieg onderdrukt waren. Het eerder uitleggen van bladeren kan alleen op bedrijven die meerdere teelten van komkommer hebben staan met verschillende teeltperiodes.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.