Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408810
Title Groenbemesters en Pratylenchus in een bouwplan met zetmeelaardappelen
Author(s) Brommer, E.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 sept.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) groenbemesters - aardappelen - pratylenchus crenatus - pratylenchus - waardplanten - nematoda - nematodenbestrijding - fabrieksaardappelen - akkerbouw - rotaties - green manures - potatoes - host plants - nematode control - starch potatoes - arable farming - rotations
Categories Nematoda / Potatoes
Abstract Het wortellesie-aaltje P. penetrans vermeerdert op veel gewassen, waaronder aardappel en graan. Suikerbiet is een slechte waard voor dit aaltje. De meeste groenbemesters zijn ook een goede waard. In opdracht van HPA is onderzoek verricht naar de effecten van groenbemesters op het aaltje en de opbrengst van de aardappels het volgende teeltjaar. De vraag is welke groenbemester het best geteeld kan worden na granen, als voorvrucht van zetmeelaardappelen. Het gaat dan om de aaltjesvermeerdering, maar ook om het positieve effect van groenbemesters op de structuur en organische stof, en daardoor op de aardappelopbrengst. Tevens is onderzocht welk graangewas, wintertarwe of zomergerst het aaltje het minst vermeerdert. Zomergerst is een betere voorvrucht voor aardappel dan wintertarwe, doordat de aaltjespopulatie na gerst lager is. Tijdens zwarte braak daalt de populatie P. penetrans, dit heeft een positief effect op de aardappelopbrengst. Dit is een samenvatting van het rapport "Groenbemesters en Pratylenchus in een bouwplan met zetmeelaardappelen. Resultaten van drie jaar onderzoek", er is een link naar dit rapport aanwezig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.