Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408811
Title Inventarisatie en beheersing van het quarantaine-aaltje Meloidogyne chitwoodi binnen de pootgoedteelt in de Wieringermeer
Author(s) Runia, W.T.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - meloidogyne chitwoodi - plantenziekteverwekkende schimmels - bestrijdingsmethoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - vermeerderingsmateriaal - grondbehandeling - pootaardappelen - nematodenbestrijding - biologische grondontsmetting - bodemfumigeermiddelen - groenbemesters - akkerbouw - potatoes - plant pathogenic fungi - control methods - cultural control - propagation materials - soil treatment - seed potatoes - nematode control - biological soil sterilization - soil fumigants - green manures - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract De onderzoeksvraag was of er mogelijkheden zijn om het wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi volledig te saneren ten behoeve van de pootgoedteelt. In een veldproef zijn elf behandelingen uitgevoerd. Biologische grondontsmetting met gras of zomertarwe bleek het aantal Meloidogyne chitwoodi-aaltjes het beste te reduceren. In combinatie met een rustjaar met zwarte braak en een zomerteelt van bladrammenas resteerde een zeer kleine restinfectie (<1 aaltje/100 ml grond) na de daarop volgende teelt van pootaardappels. Zonder rustjaar is de besmetting na pootaardappel opgelopen tot circa 40 aaltjes/ 100 ml grond. De nultolerantie voor M. chitwoodi voor pootgoed is nog niet bereikt, maar kan met verbeterde of andere technieken worden benaderd. De aardappelopbrengst was na biologische grondontsmetting uitstekend en ook de knolkwaliteit. Er waren meestal geen uitwendige en zeer weinig inwendige symptomen van M. chitwoodi zichtbaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.