Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408812
Title Effect van fungiciden op vroeg ontstane stengelphytophthora in aardappelen
Author(s) Kalkdijk, J.R.
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)15 april.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) plantenziekteverwekkende schimmels - phytophthora - pesticiden - toedieningswijzen - spuitdoppen - efficiëntie - proeven - aardappelen - pootknollen - akkerbouw - plant pathogenic fungi - pesticides - application methods - fan nozzles - efficiency - trials - potatoes - seed tubers - arable farming
Categories Cultural Control
Abstract Er is een aantal primaire Phytophthora-bronnen die de epidemie op gang brengen. Eén daarvan is het poten van niet zichtbaar zieke knollen. Enkele zieke knollen per hectare kunnen, bij gunstige weersomstandigheden, al een enorme ziektedruk als gevolg hebben. Dit uit zich dan in stengel-phytophthora. Omdat het dan gaat om maar een paar planten per hectare, zijn deze moeilijk terug te vinden in een perceel. Ze zullen pas ontdekt worden wanneer de zieke planten reeds een haard veroorzaakt hebben. Het is dus heel belangrijk een inschatting te maken hoeveel mogelijk zieke knollen in het uitgangsmateriaal aanwezig zijn. Er kan dan rekening gehouden worden met de middelenkeuze van de eerste bespuitingen. Het is goed om middelen te spuiten die stengelaantasting goed bestrijden. Middelen die stengel-aantastingen goed bestrijden zijn o.a. middelen op basis van metalaxyl-M en cymoxanil. Verder is gekeken in hoeverre een spuitdop invloed heeft op de effectiviteit van de bespuiting. Dit is eem samenvatting van het rapport "Het effect van spuitstrategieën en spuitdoptypen op vroeg ontstane stengelphytophthora (2005)", er is een link naar dit rapport opgenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.