Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408815
Title Bestrijding van bladvlekkenziekte in zomergerst
Author(s) Timmer, R.D.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 okt.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) gerst - hordeum - graansoorten - bladvlekkenziekte - rhynchosporium secalis - oogstschade - gewaskwaliteit - plantenziektebestrijding - fungiciden - schimmelbestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - barley - cereals - leaf spotting - crop damage - crop quality - plant disease control - fungicides - fungus control - plant protection - arable farming
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Barley / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Door onvoldoende kennis over de ziekte, de bestrijdingsmogelijkheden en de bestrijdingsstrategie worden regelmatig gerstgewassen zwaar aangetast door bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis). Plaatselijk veroorzaakt dit aanzienlijke opbrengstdervingen en kwaliteitsverlies. Met name in het Noordoostelijk zand-/dalgebied (het grootste teeltgebied van brouwgerst in Nederland) is deze bladziekte een groot probleem. Besmettingsbronnen voor de ziekte zijn o.a. gewasresten (ook stroresten die van 2 jaar eerder weer zijn boven geploegd) m.n. in een krappe vruchtwisseling (telers die soms 1 op 2 telen hebben een duidelijk hogere en vroegere ziektedruk dan telers die 1 op 4 telen). Ook kan de ziekte overgaan via (niet goed) zaaizaad; dit speelt vooral een rol bij telers die eigen zaad gebruiken. Vanuit de praktijk komen er daarom vele vragen naar de bestrijdingsmogelijkheden. Gewasbespuitingen zijn mogelijk maar geven soms een teleurstellend resultaat omdat er niet op het juiste tijdstip wordt gespoten. De schade die optreedt is moeilijk in te schatten, maar een flinke aantasting zal gemakkelijk 1 ton/ha (of meer) aan opbrengst kosten. Daarnaast wordt ook de (brouw)kwaliteit negatief beïnvloed door o.a. een minder goede korrelvulling. Van 2003-2005 zijn veldproeven uitgevoerd op de PPO-proefboerderij Kooijenburg en het PPO-proefbedrijf in Lelystad met als doel het verkrijgen van een bestrijdingsstrategie tegen de bladvlekkenziekte waarmee telers opbrengstderving en kwaliteitsverlies tegen kunnen gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.