Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408816
Title Passende rassen: rassenonderzoek zaaiui voor biologische bedrijfssystemen : resultaten 2001 t/m 2004
Author(s) Broek, R.C.F.M. van den; Lammerts Van Bueren, E.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 feb.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Laboratory of Plant Breeding
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) uien - rassen (planten) - rassenproeven - plantenveredeling - biologische landbouw - cultuurmethoden - duurzaamheid (sustainability) - zaai-uien - akkerbouw - onions - varieties - variety trials - plant breeding - organic farming - cultural methods - sustainability - spring-sown onions - arable farming
Categories Crops (General) / Organic Farming
Abstract Eén van de belemmeringen voor het opzetten van rassenonderzoek voor de biologische landbouw is de financiering. De biologische sector is klein en kan onmogelijk alleen uitgebreid rassenonderzoek voor alle gewassen financieren. Het doel van het project 'Passende Rassen' is te onderzoeken wat de meerwaarde is van specifieke rassenproeven voor de biologische landbouw. Als voorbeeldgewassen zijn zomertarwe en zaaiui gekozen. Deze samenvatting gaat alleen over zaaiuien. De volgende vragen worden behandeld: 1. Welke eigenschappen zijn voor biologische telers essentieel om te beoordelen? 2. In hoeverre zijn toetsen, die in het gangbare rassenonderzoek zonder ziekten- en plagenbestrijding gebruikt worden, ook bruikbaar voor de biologische landbouw?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.