Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408819
Title Resistentie tegen grassenbestrijders
Author(s) Timmer, R.D.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 aug.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) gewasbescherming - onkruidbestrijding - tegen herbiciden resistente onkruiden - resistentie tegen herbiciden - apera - echinochloa - isoproturon - alopecurus myosuroides - akkerbouw - plant protection - weed control - herbicide resistant weeds - herbicide resistance - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Pesticide Resistance
Abstract Sinds 1996 vindt er bij PPO onderzoek plaats naar resistentieontwikkeling bij grassen als gevolg van het veelvuldig gebruik van bepaalde herbiciden. Tot 2001 heeft dit onderzoek zich gericht op de ontwikkeling en bestrijding van immune duist. Hierbij is komen vast te staan dat er op grote schaal resistentie aanwezig is (vooral in Oost-Groningen) tegen diverse middelen. Kennis over aanwezige resistentie, in welke mate tegen welke middelen, is nodig om de strategie bij de bestrijding hierop aan te passen. In opdracht van het HPA heeft PPO in 2002 het aandachtsveld verbreed. Ook bij andere grassoorten bestaat namelijk het vermoeden van resistentieontwikkeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.