Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408820
Title Vermindering fungicidengebruik met behulp van BOS-en door optimale benutting van Phytophthora-resistentie
Author(s) Spits, H.G.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 maart.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) gewasbescherming - phytophthora infestans - aardappelen - pootaardappelen - fungiciden - ziekteresistentie - beslissingsondersteunende systemen - akkerbouw - toepassing - toedieningshoeveelheden - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - dosering - plant protection - potatoes - seed potatoes - fungicides - disease resistance - decision support systems - arable farming - application - application rates - varieties - varietal resistance - dosage
Categories Plant and Crop Protection (General) / Chemical Control
Abstract Het gebruik van Beslissing Ondersteunende Systemen is een goed hulpmiddel om de fungicide-input te minimaliseren door optimalisatie van het spuitijdstip (timing). De systemen maken hierbij o.a. gebruik van weersgegevens, weersverwachting, ziektedruk al uitgevoerde bespuitingen, rasresistentie etc. Om de fungicide-input nog verder de minimaliseren, kan (nog) meer gebruik gemaakt worden van de verschillen in rasresistentie van de aardappelrassen. Gedurende drie jaar zijn op twee locaties proeven uitgevoerd waarin rassen met een verschillende rasresistentie gespoten zijn volgens twee verschillende Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS-en). Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat bij rassen met een voldoende hoog rasresistentie de fungicide-input verminderd kan worden door of het oprekken van het spuitinterval en/of het verlagen van de dosering (preventief middel). Aan het einde van het groeiseizoen moet men terughoudend zijn met het verlagen van de dosering, omdat dat extra risico op knolaantasting kan geven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.