Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408823
Title Project ervaringscijfers Aaltjes Limburg (Pecal)
Author(s) Rouwette, F.; Runia, W.T.; Molendijk, L.P.G.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 sept.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) gewassen - nematoda - plantenplagen - geïntegreerde plagenbestrijding - bemonsteren - zandgronden - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - gewasbescherming - inventarisaties - nematodenbestrijding - vollegrondsgroenten - akkerbouw - crops - plant pests - integrated pest management - sampling - sandy soils - crop enterprises - plant protection - inventories - nematode control - field vegetables - arable farming
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Farm Management
Abstract In zuid-oost Nederland vormen aaltjes een probleem in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op zandgrond. Het gaat om een ingewikkelde problematiek vanwege de aanwezigheid van een scala aan aaltjessoorten. De schadedrempelwaarden zijn per gewas en aaltjessoort verschillend. Deze aaltjes kunnen leiden tot minder gewasopbrengsten en afgekeurde partijen. Doelstelling van dit project is om te inventariseren in hoeverre telers in de praktijk nog verbeteringen kunnen doorvoeren in hun bedrijfsvoering zodat schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarnaast wordt bekeken of en hoe de toepassing van chemische middelen kan worden beperkt zonder afbreuk te doen aan het rendement van de gewassen. (volledig rapport ook beschikbaar)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.