Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408826
Title Op weg naar een Erwinia-vrije pootgoedteelt
Author(s) Velvis, H.; Haar, J. van der; Wolf, J.M. van der
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 jan.
Department(s) PRI Crop and Production Ecology
PRI Bioscience
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) aardappelen - solanum tuberosum - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - erwinia - ziektebestrijding - akkerbouw - potatoes - plant diseases - plant pathogenic bacteria - disease control - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract De laatste jaren zijn er toenemende problemen in de pootgoedteelt met de bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Erwinia's. Een dieptepunt was 2003, toen 15,8% van het areaal pootgoed door de NAK werd verlaagd vanwege bacterieziek (Erwinia), waarvan 4% afgekeurd. In 2005 was de schade nog groter en werd 20,6% verlaagd, waarvan 5% afgekeurd. De toename van het areaal verlaagd in 2005 is vrijwel geheel toe te schrijven aan de verlagingen in de klasse E2, die vanaf dit jaar weer onderdeel uitmaakt van het afkapschema. De zorg over de toename van het Erwinia-probleem heeft geleid tot een onderzoeksproject 'Bacterievrije pootgoedteelt, een uitdaging', dat gestart is in 2004. Dit project is een initiatief van en wordt gefinancierd door LTO Nederland, HPA, NAO, Agrico, Averis, HZPC, Meijer, Van Rijn en de NAK, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Europese Unie en de provincie Flevoland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HZPC Research (Metslawier) en Plant Research International (Wageningen). De verschillende handelshuizen en de NAK zijn nauw bij de uitvoering betrokken. Het project beoogt meer inzicht te krijgen in de wijze waarop pootgoed besmet raakt, en effectieve strategiekn te ontwikkelen waarmee de problemen beheerst kunnen worden. In dit artikel wordt kort ingegaan op de huidige stand van kennis over bacterieziekten veroorzaakt door Erwinia's. Tevens wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van de enquete die in 2004 gehouden is onder een groot aantal pootgoedtelers, ter voorbereiding van het project. Verder wordt de inhoud van het project beschreven en worden de eerste resultaten vermeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.