Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408849
Title Zwavelbemesting van graszaad Engels raaigras
Author(s) Schoot, J. van der
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 feb.
Department(s) PRI Biodiversity and Breeding
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) lichte kleigronden - zwavel - zwavelmeststoffen - plantenvoeding - deficiëntie - tarwe - graslanden - proeven - graszaden - akkerbouw - silt loam soils - sulfur - sulfur fertilizers - plant nutrition - deficiency - wheat - grasslands - trials - grass seeds - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Arable Farming
Abstract De depositie van zwavel is de laatste decennia sterk teruggelopen als gevolg van milieumaatregelen. Met name op lichte gronden veraf gelegen van industriegebieden is in een aantal gevoelige gewassen (o.a. wintertarwe) zwavelgebrek geconstateerd. Een zwavelbemesting leidde bij deze gewassen tot een duidelijke stijging van de opbrengst. Bij graszaadgewassen, met name de percelen die voor een tweede of latere zaadoogst worden aangehouden, bestaat de indruk dat mogelijk als gevolg van zwavelgebrek de begingroei in het voorjaar traag op gang komt. Omdat in Noord Nederland de grootste effecten zijn te verwachten zijn in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw als eerste verkenning op een lichte zavelgrond op een 1e en een 2e-jaars perceel proeven aangelegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.