Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408851
Title Bestrijding van slakken in graszaad
Author(s) Ester, A.; Huiting, H.F.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 nov.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) grassen - zaadproductie - slakkenbestrijding - plagenbestrijding - mollusciciden - pesticiden - bestrijdingsmethoden - graszaden - akkerbouw - grasses - seed production - mollusc control - pest control - molluscicides - pesticides - control methods - grass seeds - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Slakken kunnen bij najaarszaai van graszaadgewassen flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is het graszaad erg gevoelig voor slakkenschade. Bij grote slakkenactiviteit kan toepassen van slakkenkorrels onvoldoende zijn, ook als ze meermalen worden toegepast. Resultaat is een holle stand, met veel kans voor onkruiden. In tegenstelling tot behandeling met slakkenkorrels is een zaadbehandeling met een molluscicide altijd daar waar het zijn werk moet doen. Doelstelling van het onderzoek is om een zaaizaadbehandeling te vinden, die een vergelijkbare of betere bestrijding van slakken geeft dan de huidige behandelingsmethode met slakkenkorrels. Dit onderzoek haakt aan bij lopend onderzoek naar zaaizaadbehandeling van tarwe tegen slakken. Uit het onderzoek komt een paar middelen naar voren die een vergelijkbaar bestrijdingseffect geven als drie behandelingen met slakkenkorrels.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.