Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408852
Title Bestrijding van slakken in wintertarwe
Author(s) Huiting, H.F.
Source Kennisakker.nl 2006 (2006)15 jan.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2006
Keyword(s) wintertarwe - tarwe - graansoorten - slakkenbestrijding - plagenbestrijding - mollusciciden - zaadbehandeling - gewasbescherming - akkerbouw - winter wheat - wheat - cereals - mollusc control - pest control - molluscicides - seed treatment - plant protection - arable farming
Categories Cereals / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Slakken kunnen in tarwe flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is tarwe erg gevoelig voor slakkenschade. Bij een zware aantasting kan het meermalen strooien van slakkenkorrels onvoldoende zijn, met als gevolg dat opnieuw gezaaid moet worden. Een zaadbehandeling met een molluscicide is altijd daar waar het zijn werk moet doen, dit in tegenstelling tot behandelen met slakkenkorrels. Daarbij staat het gebruik van slakkenkorrels onder druk; nadat al eerder Mesurol slakkenkorrels van de markt verdwenen is in 2005 de toelating voor slakkenkorrels met metaldehyde beëindigd en mogen ze nog tot eind 2006 gebruikt worden. Doelstelling van het onderzoek is om een zaaizaadbehandeling te vinden, die een vergelijkbare of betere bestrijding van slakken geeft dan toepassing van slakkenkorrels. Enkele van de getoetste zaadbehandelingen lieten een goed resultaat zien een gelijk of beter resultaat in vergelijking met toepassing van slakkenkorrels. In overleg met de chemische industrie moeten verdere perspectieven worden bekeken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.