Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408853
Title Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen
Author(s) Zeeland, M.G. van
Source Kennisakker.nl 2007 (2007)12 dec.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - herbiciden - dosering - doseringseffecten - waterhardheid - toedieningshoeveelheden - hulpstoffen - akkerbouw - plant protection - herbicides - dosage - dosage effects - water hardness - application rates - adjuvants - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de effectiviteit van Aramo en een ander herbicide, waarvan bekend is dat het gevoelig is voor hard water, verbeterd (gekozen is voor glyfosaat)en invloed van Promotor (hulpstof) op de pH (zuurgraad) van de spuitvloeistof. In 2007 wordt nagaan of dat doseringen van fungiciden voor de bestrijding van valse meeldauw in ui met 50% kunnen worden verlaagd als de juiste hulpstof (b.v. Modify) wordt toegevoegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.