Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408862
Title Zelfsturing & Profit in de Noordelijke Friese Wouden : projectbeschrijving en overzicht van publicaties
Author(s) Drooge, G. van; Gerritsen, A.L.
Source [S.l.] : TransForum - 24
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwontwikkeling - innovatie adoptie - landschapsbeheer - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - milieubeheer - inventarisaties - nationale landschappen - friese wouden - agricultural development - innovation adoption - landscape management - nature management - agri-environment schemes - environmental management - inventories - national landscapes
Categories Nature Management (General) / Agricultural Policy
Abstract De agrarische sector binnen het Nationaal Landschap De Noordelijke Friese Wouden bevindt zich in een transitieproces. De agrarische sector speelt in toenemende mate een leidende rol in het verbeteren van de milieukwaliteit en de natuur- en landschapswaarden in de Noordelijke Friese Wouden. Belangrijke aanjager van dit proces was en is de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, de koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in het gebied. De aanwijzing van het gebied tot Nationaal Landschap bevestigt de prominente rol van de agrarische sector in dit proces. In de voorbereiding van dit project tekende zich de behoefte af bij de betrokken overheden en de Vereniging NFW om de tot dan toe overheersende agrarische invalshoek te verbreden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.