Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408866
Title Zelfsturing en zelfregulering in de Noordelijke Friese Wouden : condities en ontwerpprincipes
Author(s) Gerritsen, A.L.; Termeer, C.J.A.M.
Source [S.l.] : S.n. - 11
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Public Administration and Policy
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) zelfbeheer - autonomie - regionale ontwikkeling - bestuur - bestuurskunde - bestuursrecht - friese wouden - Nederland - self management - autonomy - regional development - administration - public administration - administrative law - Netherlands
Categories Management studies, Business Administration, Organizational Science (General)
Abstract In deze notitie wordt ingegaan op hoe zelfsturing en zelfregulering te bezien zijn als vormen van sturing, hoe in de bestuurskundige en juridische literatuur over voor- en nadelen gedacht wordt en wordt behandeld onder welke condities zelfsturing wel of niet kan functioneren en welke algemene principes er zijn om tot zelfsturing te komen. Deze informatie wordt gekoppeld aan wat er anno 2008 aan zelfsturingsarrangementen bestaat in het gebied Noordelijke Friese Wouden. Doel hiervan is om vanuit de bestuurskundige en juridische literatuur het denken over nieuwe sturingsarrangementen in de Noordelijke Friese Wouden te ondersteunen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.