Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408867
Title Europees en nationaal plattelandsbeleid : een beknopte uiteenzetting over doelstellingen en maatregelen : achtergronddocument project ‘Zelfsturing en profit in de Noordelijke Friese Wouden’
Author(s) Wiskerke, J.S.C.; Derkzen, P.H.M.
Source {S.l.] : S.n. - 10
Department(s) Rural Sociology
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) plattelandsbeleid - plattelandsontwikkeling - ontwikkelingsplannen - friese wouden - samenwerking - eu regelingen - rural policy - rural development - development plans - cooperation - eu regulations
Categories Rural Development
Abstract In dit document een beknopt overzicht van het plattelandsbeleid op Europees, nationaal en provinciaal niveau. Dit beleid vormt (een deel van) het kader (zowel beperkend als mogelijkheden biedend) waarbinnen activiteiten en ambities van de Vereniging Noordelijke Friese Wouden plaatsvinden en dienen te worden gerealiseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.