Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 408870
Title Zelfsturing en de Noordelijke Friese Wouden
Author(s) Termeer, C.J.A.M.; Werkman, R.A.; Gerritsen, A.L.
Source Wageningen : Wageningen UR - 5
Department(s) Public Administration and Policy
ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) regionale ontwikkeling - regionale economie - ondernemerschap - samenwerking - innovaties - friese wouden - zelfbeheer - plattelandsontwikkeling - regional development - regional economics - entrepreneurship - cooperation - innovations - self management - rural development
Categories Regional Economics / Management studies, Business Administration, Organizational Science (General)
Abstract Er is een lange traditie van samenwerking tussen WUR en de NFW. Eind 2007 was er een bijeenkomst op het provinciehuis in Friesland waar besloten werd om door te pakken op zelfsturing. De ambitie was zelfs om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om de Vereniging NFW als een bedrijf te beschouwen door de overheid. Een uitdagende ambitie. Meteen werd eraan gekoppeld dat deze ambitie alleen te realiseren zou zijn wanneer het de betrokken ondernemers ook profit zou opleveren. Zo ontstond het Transforum project Zelfsturing en Profit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.