Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408880
Title Zelfsturing en Profit in de Noordelijke Friese Wouden : catalogus van inspirerende voorbeelden
Author(s) Swagemakers, P.; Wiskerke, J.S.C.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Rurale Sociologie - 25
Department(s) Rural Sociology
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) werkgelegenheid - zelfbeheer - organisatie - plattelandsontwikkeling - regionale ontwikkeling - regio's - economische ontwikkeling - samenwerking - friese wouden - employment - self management - organization - rural development - regional development - regions - economic development - cooperation
Categories Rural Development / Economics (General)
Abstract Als onderdeel van de verkenningsfase van het TransForum innovatieve praktijkproject in de Noordelijke Friese Wouden over zelfsturing en profit, wordt in deze bijdrage een aantal binnen- en buitenlandse voorbeelden gegeven die als inspiratiebron kunnen dienen voor toekomstige ontwikkelingen in de Noordelijke Friese Wouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.