Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408883
Title Singel- en Dykswallencommissie Noordelijke Friese Wouden
Author(s) Pleijte, M.; Kersten, P.H.
Source Wageningen : Alterra - 29
Department(s) ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) associaties - commissies - organisaties - associations - committees - organizations
Categories Management studies, Business Administration, Organizational Science (General)
Abstract In dit rapport wordt aangegeven welke typen commissies relevant kunnen zijn voor de opgaven van de Vereniging Noordelijke Friese Wouden en wat de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn en wat nodig is om de opties te realiseren. Daarbij is ook gereflecteerd op de commissies die nu al bij de Vereniging Noordelijke Friese Wouden bestaan. Verschillende typen commissies zijn onderscheiden op basis van a) status, b) samenstelling en c) rollen en taken. De kenmerken en condities van de verschillende commissies tonen aan dat niet alle activiteiten waar commissies zich mee bezig houden, bij één commissie moeten worden gelegd. Gesproken wordt over meerdere commissies, maar in de praktijk kan evengoed sprake zijn van één commissie met subcommissies hierbinnen dan wel werkgroepen. Het gaat er om dat specifieke taken, activiteiten en verantwoordelijkheden worden geduid die specialisatie binnen de organisatie kunnen vergen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.