Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408905
Title Naar één producentenorganisatie voor de binnenvisserij
Author(s) Hoefnagel, E.W.J.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - 33
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) binnenvisserij - producentencoöperaties - freshwater fisheries - producer cooperatives
Categories Fisheries
Abstract De Nederlandse binnenvisserij kent twee organisaties van vissers: de Producentenorganisatie IJsselmeer en de Combinatie van Beroepsvissers. Het aantal vissers loopt geleidelijk terug. In deze deskstudie zijn de voor- en nadelen van een producentenorganisatie in de binnenvisserij in beeld gebracht. Er blijkt enig draagvlak te zijn voor meer samenwerking tussen de twee organisaties, maar men ziet ook praktische knelpunten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.