Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408931
Title Lokalisatie van diagnostisch onderzoek 2010
Author(s) Vink, P.; Lommen, S.T.E.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 15
Department(s) Flower Bulbs
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) mijten - plantenplagen - tulipa - tulpen - acariciden - bloembollen - plantenziektebestrijding - mites - plant pests - tulips - acaricides - ornamental bulbs - plant disease control
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management / Tulips
Abstract De laatste jaren zien we een toename van problemen met tulpengalmijt bij zowel de bollenteelt als broeierij van tulpen ondanks het gebruik van een in principe goed werkende acaricide. Waarschijnlijk spelen daarbij suboptimale toepassing en techniek een belangrijke rol. Kennis over het plaagorganisme en de plaats waar deze zich bevindt is echter van belang om de bestrijding en beheersing van tulpengalmijt te optimaliseren. Daarom is in het kader van het voortgezet diagnostisch onderzoek geprobeerd om een antwoord te vinden op de vraag welke levensstadia van tulpengalmijt zich op welke plek in en op tulpenbollen bevinden op moment van rooien en later in de bewaring. Daartoe zijn van drie partijen tulpenbollen waarvan het plantgoed ernstig was besmet met tulpengalmijt bollen visueel beoordeeld op aanwezigheid van tulpengalmijten. Hierbij werd naar alle levensstadia van de galmijten gezocht (volwassenen, larven, eieren).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.