Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408932
Title Het Nieuwe Telen Freesia: Ontwerp van een energiezuinig teeltconcept
Author(s) Weel, P.A. van; Labrie, C.W.; Helm, F.P.M. van der
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1099) - 44
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) cultuurmethoden - snijbloemen - freesia - energiebesparing - milieubeheersing - bevochtigen - luchtkwaliteit - ventilatie - cultural methods - cut flowers - energy saving - environmental control - wetting - air quality - ventilation
Categories Cultivation, Cultural Methods / Cut Flowers
Abstract Wageningen UR Glastuinbouw heeft in opdracht van het PT en het ministerie van EL&I in het kader van Kas als Energiebron voorbereidend onderzoek gedaan naar een energiezuinig teeltconcept voor Freesia (“Het Nieuwe Telen”). De warmtevraag van de gangbare freesiateelt is berekend op 13 m 3 a.e./m 2 /jaar; dit gaat vooral naar het op temperatuur houden van de kas en naar het afvoeren van vocht uit verdamping en de bodem. De mogelijke energiebesparing bij Freesia wordt ingeschat op 7 m 3 /m 2 .jaar (excl. stomen en belichting). Dit is te bereiken met actieve ontvochtiging en het afdekken van de bodem. Circa 3 m 3 /m 2 besparing is te realiseren is door via aangepaste isolatie en watergift de verdamping uit de bodem tegen te gaan. Het perspectief hiervan is in een experiment aangetoond zonder negatieve effecten op de groei.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.