Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408934
Title Consultancy Varenrouwmug
Author(s) Dalfsen, P. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 22
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) sciara - houtachtige planten als sierplanten - plantenvermeerdering - plantenplagen - biologische bestrijding - bedrijfshygiëne - hypoaspis - steinernema - ornamental woody plants - propagation - plant pests - biological control - industrial hygiene
Categories Biological Control of Pests
Abstract Larven van de varenrouwmug (Sciara spp.) kunnen grote schade toebrengen tijdens het vermeerderen van boomkwekerijgewassen. Op sommige bedrijven lukt biologische bestrijding goed, maar op andere bedrijven lukt het slecht. In een inventarisatie onder 5 bedrijven is gezocht naar verklaringen hiervoor. Hieruit is gebleken dat consequent hygiënisch werken én gezond en sterk uitgangsmateriaal gebruiken belangrijke voorwaarden zijn voor het slagen van de biologische bestrijding. In die gevallen kan met relatief lage preventieve doseringen van biologische bestrijders (m.n. Hypoaspis) toch goede resultaten behaald worden. Een bedrijf met veel varenrouwmug in het verleden krijgt het probleem nu onder controle door meer aandacht te besteden aan het schoonmaken en door meerdere biologische bestrijders (Hypoaspis, Bio1020, evt. Steinernema) in te zetten in relatief hogere doseringen. Er is nog weinig ervaring met nieuwe biologische bestrijders.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.