Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408937
Title Waardplanten van stengelaaltjes : veldonderzoek naar de waardstatus van akkerbouwgewassen, groenbemesters, vaste planten, voorjaarsbloemen en zomerbloemen voor Ditylenchus dipsaci rassen uit de bloembollen
Author(s) Dees, R.H.L.; Vreeburg, P.J.M.; Doorn, J. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 55
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) ditylenchus dipsaci - waardplanten - bloembollen - quarantaine organismen - landbouwkundig onderzoek - plantenziekten - nederland - host plants - ornamental bulbs - quarantine organisms - agricultural research - plant diseases - netherlands
Categories Nematoda / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is in Nederland in bloembolgewassen een quarantaine organisme. Binnen de soort worden op basis van het waardplantbereik verschillende rassen onderscheiden. Rassen die in bloembollen voorkomen, zijn het tulpen-, narcissen-, hyacinten-, uien-, en knoflookras. Over de waardstatus van akkerbouwgewassen, vaste planten en groenbemesters voor de stengelaaltjes in bloembollen is echter weinig bekend. Doel van dit project was het waardplantbereik van het tulpen-, narcissen- en hyacintenras voor een aantal bloembol- en niet bloembolgewassen te bepalen. Daarnaast is de genetische variatie tussen populaties stengelaaltjes uit bloembollen, akkerbouwgewassen en vaste planten door middel van AFLP-analyse onderzocht. Deze analyse had het doel te bepalen of stengelaaltjes uit verschillende gewasgroepen op basis van genetische verschillen te onderscheiden zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.