Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 408977
Title Literatuuronderzoek bloei Gerbera: Verkenning informatie voor gewasgroeimodel Gerbera
Author(s) Eveleens-Clark, B.A.; Helm, F.P.M. van der; Visser, P.H.B. de
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1098) - 36
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) cultuurmethoden - snijbloemen - gerbera - plantenontwikkeling - gewasgroeimodellen - klimaatregeling - daglicht - bloei - landbouwkundig onderzoek - literatuuroverzichten - cultural methods - cut flowers - plant development - crop growth models - air conditioning - daylight - flowering - agricultural research - literature reviews
Categories Plant Development / Cut Flowers
Abstract Er is behoefte om de groeimodellen voor gerbera te verbeteren door de assimilatenverdeling binnen het gewas in relatie tot omgevingsfactoren en blad- en bloemafsplitsing in beeld te brengen. Dit is nodig om te kunnen sturen op maximale bloemproductie met behoud van kwaliteit. Het is niet bekend wat de optimale verhouding is tussen daglengte, tempera - tuur en lichtniveau. Hierbij is de dynamiek van wisselende klimaatcondities in de tijd en de steeds wijzigende status van het gewas een extra complicerende factor. Met een model dat de processen integreert, kan dit beter in beeld gebracht worden. Zo kan bijvoorbeeld het dichttrekken van een scherm nodig zijn voor het korte dag effect, maar nadelig zijn voor planttemperatuur en/of drogestofproductie en op termijn een dunner gewas geven. Dit rapport omhelst deel 1A van het project, een literatuurstudie, waarin een overzicht gemaakt is van bestaande kennis over het effect van klimaatfactoren op groei, fotosynthese, ademhaling, afsplitsing, droge stof verdeling en bladoppervlak. De dynamiek tussen de verschillende klimaatfactoren en de toepassing van bestaand onderzoek voor het model is ook aan de orde gesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.