Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 409000
Title Laat fosfaat niet over aan de markt
Author(s) Bindraban, Prem
Source Laat fosfaat niet over aan de markt, Kennis Online, 2011-01-01, C. Sanchez, http://edepot.wur.nl/177364
Department(s) ICSU World Data Centre for Soils
International Soil Reference and Information Centre
ISRIC - World Soil Information
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Publication type Media appearance
Publication year 2011
Keyword(s) soil chemistry - phosphate - mining - stocks - imports - agricultural production
Categories Soil Chemistry
About In de pers zijn de laatste jaren verschillende alarmerende berichten verschenen over een naderend fosfaattekort. Een enkeling voorspelde zelfs dat de wereld het over dertig jaar al zonder fosfaat uit mijnen zou moeten doen. Directeur Bindraban (ISRIC) waarschuwt voor al te stellige uitspraken "we weten te weinig om stellige uitspraken te doen"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.