Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409017
Title Onderzoek naar biomiddelen voor weerbaar telen: Wat werkt en wat niet? (interview met o.a. André van der Wurff)
Author(s) Sleegers, J.; Wurff, A.W.G. van der
Source Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)35. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) sierteelt - cultuurmethoden - plantengroeiregulatoren - plantenontwikkeling - biologische beschikbaarheid - bodemweerbaarheid - ornamental horticulture - cultural methods - plant growth regulators - plant development - bioavailability - soil suppressiveness
Categories Plant and Crop Protection (General) / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Vanuit de gangbare teelten is er veel belangstelling voor middelen die de weerbaarheid van de bodem en het gewas verhogen. Daarvan zijn er tientallen op de markt, al dan niet toegelaten. Wat werkt en wat niet? Een consortium van onderzoeksinstellingen gaat het kaf van het koren scheiden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.