Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409024
Title Empirisch onderzoek naar de relatie mens - natuur/groen : een state of the art
Author(s) Veeneklaas, F.R.; Salverda, I.E.; Dam, R.I. van; During, R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2198) - 109
Department(s) CL - The Human Factor
CL - Urban and Regional Development
Public Administration and Policy
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landschap - natuur - participatie - landschapsbeleving - openbaar groen - landscape - nature - participation - landscape experience - public green areas
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Het rapport biedt een geactualiseerd overzicht van de empirische onderzoeksresultaten op het gebied van de relatie Mens en Natuur/Groen. Het behandelt zaken als betrokkenheid bij en draagvlak voor natuur en natuurbeleid (incl. landschap), burgerparticipatie en -initiatieven, en meer specifieke relaties als die tussen natuur en groen enerzijds en gezondheid en jeugd anderzijds. Apart wordt aandacht besteed aan stedelijk groen. Bij de onderzoeksresultaten worden, waar nodig, methodische kanttekeningen geplaatst. Ook worden de kennishiaten gesignaleerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.